فہرست اصولِ تجارت
فائل
عنوانات
نمبر شمار
Download Pdf
کا مفہومکاروبار
Download Pdf
کامرس کا مفہوم اور سعت
Download Pdf
کاروباری تنظیم 1
Download Pdf
کاروباری تنظیم 2
Download Pdf
کاروباری تنظیم-  3 حصہ اول
Download Pdf
کاروباری تنظیم 3 حصہ دوئم
Download Pdf
کاروباری تنظیم 3 – حصہ سوئم
Download Pdf
انجمن امداد باہمی
Download Pdf
ملکی تجارت)1(
Download Pdf
ملکی تجارت)2( تھوک فروشی
Download Pdf
ملکی تجارت)3( پرچون فروشی
Download Pdf
ملکی تجارت)1(
Download Pdf
ملکی تجارت)2( دراآمدی تجارت
Download Pdf
ملکی تجارت)3( پراآمدی تجارت
Download Pdf
تجارتی متوسطین
Download Pdf
سیلز پروموشن
Download Pdf
کاروباری سرمایہ کاری
Download Pdf
بیمہ کاری
Download Pdf
ذرائع نقل و حمل
Download Pdf
ذخیرہ کاری
Download Pdf
ایوان صنعت و تجارت
Download Pdf
دفتر
Download Pdf
دفتری مشینیں
Download Pdf
مسل بندی
Download Pdf
دفتری خط و کتابت – کاروباری خطوط
Download Pdf
دفتری خط و کتابت – سرکاری خطوط


Share To:

SAMI EDUCATIONAL COMPLEX

Post A Comment:

0 comments so far,add yours